ZASTAVE DRŽAVA SVETA – NARDODNA ZASTAVA – ZASTAVA REPUBLIKE SRBIJE

Državne zastave i zastave zemalja se koriste za unutrašnje ili spoljašnje dekoracije i proizvode se u skladu za postojećom zakonskom regulativom koja propisuje način i proporciju izrade državnih zastava i simbola. Državne zastave imaju izuzetno široku primenu u svakodnevnoj komunikaciji, obeležavanju prostora, obeležavanju porekla kompanije , obeležavanju konzularnih predstavnštva – amabasadama, koriste se u sudovima, kabinetima, svečanim salama, svadbenim kolonama, navijačkim rekvizitma…

Zastava Republike Srbije tako i zastave drugih zemalja imaju propisanu razmeru za isticanje. Zastave zemalja sveta se izrađuju na poliesteru od 115 gr, svečane satenske zastave se izrađuju na 200 gr satenskom materijalu, flag mesh na perforiranom rupičastom materijalu .

Naše zastave su uv i vodootporne, boje su intezivne i postojane. Zastave se u zavisnosti od namene za upotrebu izrađuju na najadekvatnijem materijalu. Zastave štampamo u skladu sa važećom zakonskom regulativom u proporcijama, razmeri i boji koji je u skladu sa zakonima zemlje čiju zastavu radimo, osim ako klijnet ima drugačije zahteve koje naravno možemo ispuniti u dogovoru sa naruičiocem posla.