ISTORIJSKE ZASTAVE – ŠTAMPA I PRODAJA – ODLIČNE CENE I KRATAK ROK PRODUKCIJE

VOJNO – ISTORIJSKE ZASTAVE su deo naše stalne ponude. Mi Vam nudimo mogunost izrade vojnih i istorijskih zastava različitih motiva, kao i sve vrste državnih zastava koje su se menjale kroz istoriju. Takođe nudimo i izradu starih zastava koje se koriste za dekoraciju, scenografiju, snimanje dokumentarnih ili igranih filmova, za dekoraciju objekata, restorana… U proizvodnji koristimo najsavremnije materijale a zasatev se dekorišu i dorađuju u skladu sa zahtevima klijenata. Vojno – Isotijske zastave se izarašuju na standardnim ili svečanim satenskim materijalima.Naša bogata baza grafičkih pripema Vama je na rasoplaganju, a takođe nudimo mogućnost izrade prema dostavljenim motivima i grafičkim pripremama naših klijenata u diemnzijama po Vašoj želji.